Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste našim/mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi/nám svoje osobné údaje.

My zodpovedáme/ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie.
Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenia o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Som Ida Petrovičová, bydliskom ul. Sv. Martina 179/25 Malý Lapáš, narodená 14.4. 1973, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.idapetrovicova.sk.Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadné ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Fakturačné údaje:

doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD. - Umenie žiť v súlade s prírodou
ul. Sv. Martina 179/25 , 95104 Malý Lapáš

IČO: 54438403

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: umeniezit@idapetrovicova.sk.

Prehlasujem

Prehlasujeme/prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

Budem/e spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností alebo udeleného súhlasu,

plním/e podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

umožním/e a budem/e vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nevyhnutne potrebujeme k plnenie zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, dodanie tovaru)

● vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov

● marketing - zasielanie newsletterov Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavia, na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení.
Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu niekoľkých rokov od poslednej objednávky.
Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu niekoľkých rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

● pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. Remarketingový a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu niekoľkých rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

● fotografická dokumentácia - živej akcie, seminára, workshopu...
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate.
Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše / moje webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim/e osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim /e ich ako keby boli naše vlastné.

Prijali / Prijal / Prijala sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.